Värderingar

Uppförandekod. Byråns uppförandekod syftar till att tydliggöra våra värderingar och arbetssätt när det gäller arbetsmiljö, mångfald, miljö och affärsetik. Om du vill veta mer om byråns uppförandekod, klicka på denna länk.

God advokatsed. Som advokatbyrå har vi att följa regler om god advokatsed. God advokatsed är de etiska regler som en advokatbyrå arbetar efter och som har utarbetas av Sveriges advokatsamfund.

De grundläggande principerna för god advokatsed är: 

  • Trohet och lojalitet mot klienten 
  • Oberoende 
  • Konfidentialitet
  • Undvikande av intressekonflikter

Personlig integritet. Byrån värnar om den personliga integriteten och följer gällande dataskyddslagstiftning. Om du vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, klicka på denna länk.